• Facebook Page
  • YouTube

ฟื้นหัวใจ สู่ความรักของพระบิดา

ในความรักไม่มีความกลัว แต่ความรักที่สมบูรณ์ย่อมขจัดความกลัวออกไป

เพราะความกลัวเกี่ยวข้องกับการลงโทษ ผู้ที่กลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์

1 ยอห์น 4:18

 

เกี่ยวกับเรา

 

เรียนออนไลน์

บทเรียนออนไลน์นี้เป็นส่วนหนึ่งจากคำสอนทั้งหมดของเรา

 

คำพยานชีวิต

ประสบการณ์จากคนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงในชีวิต จากการได้รู้ความจริงแห่งความรักของพระบิดา

 

ติดต่อ / บริจาค

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon

ภารกิจของเราคือฟื้นหัวใจของลูกๆ ของพระเจ้าให้กลับสู่ความรักแท้ของพระบิดา
 เรา
จัดงานสัมนาฟื้นฟูในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย เพื่อสร้างรากฐานความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู้ที่สนใจ

 

หากคุณมีความประสงค์ที่จะให้เราไปจัดงานฟื้นฟูในพื้นที่ของคุณ

สามารถติดต่อเราได้ที่ 

คุณนุสรา

โทร 086-654-7015 (นุช)

Line ID : nus.pk

คุณนรินทร

โทร : 094-590-5272 (ริน)

Line ID : 094-590-5272

เราเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร หากพระเจ้าเคลื่อนใจคุณให้มีส่วนในการสนับสนุนพันธกิจนี้

เพื่อส่งต่อความเข้าใจที่ถูกต้องในความรักของพระบิดา

คุณสามารถร่วมหว่านในแผ่นดินของพระเจ้าได้ที่นี่